Na samem začetku bi pozornost namenil obrazložitvi pojma alternativna medicina in pojasnilu zakaj sem se pravzaprav odločil za takšen naslov učbenika.
Obstajajo različne interpretacije alternativne medicine. Vsak medij lahko namreč alternativno medicino interpretira drugače.  Samo bistvo ostaja enako, gre le za drugo medicino z drugačnimi pristopi diagnosticiranja in zdravljenja.
Alternativna medicina obstaja že tisočletja in vsi poskusi, da bi zmanjšali njen ugled niso dosegli svojega namena.
Najmanj 50% prebivalstva v vseh državah se poslužuje alternativne medicine, sama pa predstavlja fenomen, ki se bistveno razlikuje od uradne medicine.
Poudarjam, da je alternativna medicina medicina v polnem pomenu te besede. In prav te medicine se poslužuje na tisoče ljudi po celem svetu.
V zadnjem času poskušajo vpeljati termin konvencionalne medicine, ki naj bi združevala obe zgoraj omenjeni medicini v eno skupno. Sam cilj in namen takšne združitve je dober in lahko bi celo rekli plemenit. Dolgo časa sem tudi sam podpiral to idejo, šele nazadnje pa sem prišel do zaključka, da takšna združitev praktično ni mogoča. Predvsem zaradi neugodnosti, ki bi jih nekaterim prinesla v političnem, gospodarskem in socialnem smislu.
Že samo, če pogledamo, da je v mnogih državah dovoljeno, da se z medicino ukvarja vse več t.i. šarlatanov, ki nimajo nikakršne ustrezne medicinske izobrazbe! Oprostite vendar, kako se lahko takšen samozvanec ukvarja z medicino!  Kako lahko sploh temu rečemo medicina! Seveda potem uradna medicina noče sodelovati s tako šarlatansko medicino.
Tako sem postopoma prišel do spoznanja, da združitev obeh medicin ni možna. Iz tega lahko povzamem, da je logično poimenovanje alternativne medicine.
Samo poimenovanje povsem točno odraža samo bistvo »tega dogajanja«, in sicer: druga medicina. Prav tako pa so se tudi ljudje že navadili takšnega poimenovanja in zatorej ne bomo spreminjali ničesar. Ta izraz bom sam uporabljal skozi celoten učbenik.
Sam problem razumem v širšem smislu: na eni strani imamo uradno medicino, ki je zaradi različnih razlogov postala uradna, na drugi strani pa imamo  klasična medicino, ki je prisotna že več tisočletij. Naj spomnim kaj sama beseda klasika pomeni. To je nekaj, kar že  tisočletja ne izgublja svojega pomena.  Človeštvo že tisočletja uporablja zelišča, akupunkturne igle, masaže, diagnosticiranje preko šarenice in jezika in prav nič od naštetega ni izgubilo svoje vrednosti. V mnogih vidikih diagnosticiranja in zdravljenja precej prekaša uradno medicino. Naša medicina živi še danes, prav zaradi njene uspešnosti, ki jo dokazuje že tisočletja.  Če ne bi bila učinkovita, že zdavnaj ne bi več obstajala. Se strinjate?
V tej knjigi opisujem lastne izkušnje dela  zdravnika alternativne medicine, ki sem jih pridobil v 30 letih. Napisana je skozi vidik mojih lastnih znanj in pridobljenih izkušenj. Sem namreč zdravnik praktik in pišem samo o tem, kar sem doživel v času vsakodnevne prakse in  ne z vidika splošno znanih pojmovanj. Stavkov, kot so naprimer: ste to kar jeste, pozitivno razmišljajte o življenju, v tem učbeniku ne boste našli. Na mnogih mestih se bo knjiga povsem razlikovala od knjig, katerih je bralec navajen.  In sicer:

  1. Avtorji večine podobnih knjig nimajo ne uradne medicinske izobrazbe ne klinične prakse.
  2. Uspešnost naše medicine bo prikazana na primerih pacientov, ki so bili uspešno diagnosticirani in zdravljeni. Alternativno medicino bom prikazal realno. V mnogih virih namreč lahko najdete le samohvalo na račun alternativne medicine, kjer je predstavljena kot ena in edina rešitev vseh problemov. To je značilno predvsem za »ne« zdravnike, ki iz različnih razlogov (predvsem  iz ekonomskih vidikov) delajo na področju medicine.
  3. V knjigi bom prav zato nazorno prikazal resnične zmožnosti alternativne medicine. Podani bodo celo  odstotki uspešnosti zdravljenja določene bolezni.
  4.  Izpostavil bom tudi možne slabosti in pomanjkljivosti alternativne medicine, o katerih se tako ne rado govori. Včasih alternativno medicino posamezniki pretirano hvalijo in poveličujejo njene resnične zmožnosti (v ozadju te hvale pa stoji predvsem ekonomski  in ego vidik posameznika). V življenju pa ni vse tako  pravljično. Seveda, pa so vse te neresnice pripeljale do masovne diskreditacije alternativne medicine.
  5.  V knjigi bo opisano konkretno diagnosticiranje in zdravljenje konkretnih bolezni. Poudarjam besedo konkretno! Skoraj v vseh podobnih priročnikih lahko najdemo le opise zdravljenja diagnoz, ki so že v naprej postavljene s strani uradne medicine. Naprimer, imamo pacienta s kroničnim rinitisom (nahod), naredimo alergijske teste, in  …aha… ugotovimo alergijo na brezo, pa kar pričnimo z zdravljenjem te alergije.

V 90 % primerov po mojih dolgoletnih izkušnjah takšno zdravljenje ne privede do želenih, pozitivnih rezultatov. Poslanstvo te knjige je pokazati bralcu, da je alternativna medicina jzmožna postaviti diagnozo in zdraviti samostojno brez, da bi se zatekla kakršnim koli analizam in drugim metodam diagnosticiranja.

Vse zgoraj našteto me je pripeljalo do  spoznanja, da je potrebno prikazati alternativno medicino v pravi luči. Še posebno v Sloveniji, kjer je stanje na področju alternativne medicine v zaostanku za ostalim svetom za skoraj 200 let.

Na kratko bi se rad dotaknil  prepričanj o alternativni medicini, ki so v Sloveniji napačno interpretirani:

  1. V Sloveniji sta izraza alternativna medicina in zdravilstvo predstavljena kot sinonima, kar je popolnoma napačno. Zdravilstvo je namreč  ljudska medicina nekaterih držav, kar pa vsekakor ni alternativna medicina! Dober primer je članek na Wikipedia, ki daje popolnoma napačno definicijo : http://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravilstvo .
  2. Vsa alternativna medicina izhaja iz Evrope in ne iz Vzhoda! Skoraj vse metode diagnosticiranja in zdravljenja izhajajo iz evropskih držav in ne iz Vzhoda. To je mit, ki se ga je težko znebiti, saj  se njegova življenjska energija napaja v določenem krogu ljudi.  Evropska alternativna medicina je veliko bolj učinkovita kot vzhodna!

Gre za prvo knjigo v slovenskem jeziku na slovenskem tržišču. Vsa imena, poklici in kraj bivanja pacientov v navedenih primerih so v celoti izmišljena.