Omenil sem že, da je ukvarjanje z iridodiagnistiko zelo kompleksen poklic, ki zahteva od človeka precej specifičnih sposobnosti. Tako kot ne more vsakdo postati kirurg ali poklicni voznik v mednarodnih prevozih ali kriminalist, tako mora tudi iridolog imeti prirojene določene lastnosti. Katere osnovne poklicne zahteve mora izpolnjevati dober iridolog:

1. Iridolog mora imeti odgovarjajočo medicinsko izobrazbo oz. biti mora zdravnik.

O razlogih za to zahtevo sem že pisal. Samo zdravnik natančno pozna možnosti
iridodiagnostike. Poznam primer, ko je neki iridolog obljubil pacientu, da bo ugotovil,
če ima epilepsijo, ki je s to metodo absolutno ni mogoče diagnosticirati. Poleg tega,
mora iridolog poznati tudi druge metode diagnosticiranja, ki dobro dopolnjujejo
iridodiagnistiko. V Rusiji so v času uvajanja iridodiagnistike v klinično prakso
postavili zahtevo, da se z iridodiagnistiko lahko ukvarja splošni kirurg, internist ali
nevrolog, torej, tisti profil zdravnikov, ki imajo večletne klinične izkušnje z delom v
bolnici ali zdravstvenem domu in širok pogled na organizem.

2. Iridolog mora imeti vrsto psihosomatskih lastnosti:

a. Sposobnost hitrega mišljenja. Lučka, ki sveti pacientu v oko, je precej močna, zato mora diagnostik hitro razpoznavati znake, naštevati organe in takoj postaviti diagnozo. Na začetku svoje kariere sem porabil za eno iridodiagnistiko 30 – 40 minut. Mislim, da je bilo to za pacienta kar mučno. Iridolog mora diagnosticirati hitro, še posebno pri otrocih, ki težko sedijo mirno dolgo časa. Ljudje, ki mislijo počasi, ne morejo biti iridologi.

b. Dobro razlikovati barve in njihove odtenke. To je izjemno pomembno, ker intenziteta barve določa nekatere pokazatelje bolezni. Slabo ločevanje lahko pripelje do napačnega zdravljenja, ki se bo brez uspeha vleklo v nedogled.

c. Sposobnost natančnega lociranja. Znaki na šarenici niso naključno razporejeni, temveč v določenem sistemu, podobno kot na številčnici ure, Milimeter desno ali levo bistveno vpliva na diagnozo, saj ni vseeno, ali zdravimo dojko ali ščitnico, mehur ali jetra. Natančnost lociranja je bistvenega pomena.

d. Intuicija je najpomembnejša lastnost iridologa. O tej psihični kategoriji so mnenja precej deljena. Ni povsem jasno, ali je intuicija prirojena ali je to lastnost mogoče kasneje razviti. Glede tega lahko navedem samo svoja opažanja. Vsi moji kolegi, ki sem jih dobro poznal in so zaradi nezadostnih uspehov opustili ukvarjanje z iridodiagnistiko, so imeli matematični način mišljenja. Na šarenici mora iridolog znak najti, ga umestiti v pravilno cono in določiti njegov pomen. Ampak, to še ni dovolj. Vsak človek ima drugačno šarenico in diagnostik se pogosto znajde v situaciji, ko se mora zanesti na lastno intuicijo. Lahko bi rekli, da mora zdravnik delati 50% kot računalnik, torej, logično in hitro, in 50% kot umetnik, torej, z intuicijo. V bistvu to velja za medicino v celoti, ki že od svojih začetkov nosi pečat neke vrste umetnosti. Sodobna medicina je intuitivno pronicljivost, ki je svojevrsten dar, povsem izgubila. Danes v medicini vladajo številke pri analizah in izvidih, prvo mesto zavzema medicinska oprema, diagnoze pa so že vnaprej pripravljene. Pacient kot individuum je izginil iz »popravljalnic« zdravja. Včasih dobim občutek, kot bi v zdravstvu ne šlo za ljudi, temveč popravilo traktorjev.

e. Sposobnost analitičnega mišljenja. S tega stališča je poklic zdravnika zelo podoben poklicu kriminalista. Predstavljajte si, da mora iridolog opaziti hojo in pogled pacienta, ko se mu ta bliža, videti vse zunanje znake, ki jih kaže njejgov obraz, po potrebi pogledati jezik in uhlje, izvesti iridodiagnistiko, pravilno analizirati vsa opažanja in jih strniti v pravilen zaključek.

f. Znanje tujih jezikov. Vsak strokovnjak za določeno področje mora obvladati kakšen tuj jezik. Tako kot je za komercialista ali računalničarja pomembno znanje angleščine, je za iridologa obvezno znanje nemščine in ruščine, saj sta Nemčija in Rusija vodilni državi na področju iridodiagnistike.

3. Iridolog mora obvezno poznati različne metode zdravljenja,
predvsem homeopatijo in izopatijo. V medicini sta to osnovni metodi
za zdravljenje kroničnih bolezni. Še enkrat poudarjam, zdravnik
iridolog mora sam tudi zdraviti paciente, ne glede na to, kakšna
je njegova medicinska specializacija. Gotovo ste že slišali za star
medicinski rek: kolikor zdravnikov, toliko diagnoz. Za nastankom
vsake bolezni se skriva nekaj vzrokov, skoraj nikoli ne gre le za en
sam vzrok. Zdravnik mora odkriti, za katere vzroke gre in vsakega
izmed njih zdraviti z odgovarjajočo metodo, ki jo obvlada. Kdor
zdravi vse bolezni po eni metodi, paciente zavestno zavaja. Za
paciente je zagotovo bolje, če potek zdravljenja drži v svojih rokah
en zdravnik.

Mag.sc. Sergej Kajumov, dr.med., D.O.