1. Namesto, da bi človek živel v sedanjosti, se nenehno predaja nostalgičnim spominom na preteklost: želi si, da bi se vrnila prva ljubezen, stari prijatelji, ipd.
2. Prepričuje se, da ga v bodočnosti ne čaka nič dobrega.
3. Preveč pozornosti posveča neprijetnim spominom iz daljne ali bližnje preteklosti.
4. Predstavlja si vsemogoče neprijetnosti, ki se za enkrat še niso zgodile, vendar je povsem mogoče, da se bodo. To jemlje zelo veliko energije.
5. Ima pretirano optimistična pričakovanja glede bodočnosti ali pričakovanja, ki niso v skladu z njegovimi zmožnostmi.
6. Beži od realnega žiivljenja v svet fantazij. Izmišljuje si situacije, v katerih se počuti pametnega, močnega, v katerih ima oblast in denar. Take fantazije onemogočajo normalne odnose z okolico.
7. Pretirava pri nepomembnih stvareh, malenkost lahko spremeni v tragedijo. V takih primerih krivdo za lastne neuspehe vedno vali na druge.
8. Občutek, da vse, kar se s človekom dogaja, določajo neke zunanje sile. Tak človek ima prekomerno razvit občutek zunanjega nadzora. V sebi nosi prepričanje: »Nič ni odvisno od mene.«
9. Prepričan je, da ima vse sam pod kontrolo. Tak človek je preveč samozavesten in precenjuje svoje zmožnosti. Če doživi večji neuspeh, se zlomi in lahko psihično zboli.
10. Sam sebi postavlja pregrade, ki mu preprečujejo doseči tisto, kar si želi.
11. Slučajne dogodke dojema kot potrditev za lastna prepričanja. Na primer: človek, ki se nenehno boji, da bo zbolel za rakom, dojema bolezen svojega znanca kot dokaz, da bo tudi njega kmalu doletela ista usoda.
12. Stalno je nezadovoljen s samim seboj. Ima občutek nesmiselnosti in praznine v življenju.
13. Lastno notranjo praznino prekriva s skrbjo za drugega človeka.
14. Nenehno se pogovarja s samim seboj – bodisi ponavlja potek dogodkov bodisi ima stalne diskusije z drugo osebo.
15. Izoblikuje predstave o nečem ali nekom, ki jih nikoli ponovno ne premisli in prilagodi življenskim izkušnjam.
16. Zvestoba lastnim idealom. Ideali se izoblikujejo v nekem življenjskem obdobju, kasneje pa mnogi izgubijo svoj smisel. Če človek goji »odslužene« ideale, ga ti ovirajo pri normalnem prilagajanju k spremembam, ki jih prinaša življenje.
17. Izoblikuje idealno predstavo o samem sebi, o tem, kakšen mora biti. Če se ne razvija v tej smeri, ga preganja strah, da ne bo spoštovan ali ljubljen.
18. Nesmiselno trpeljenje: navada, da se človek vedno počuti, kot bi bil žrtev. V principu je to enostavneje, kot pa kar koli storiti v realnem življenju.
19. Prepričan je, da bo srečen le, če bo dosegel določen cilj. Če so tega ne pride, se začne razvijati depresija.
20. Prepričan je, da morajo vsi ljudje misliti in delati tako kot on. Človek s takim prepričanjem dela pogosto napačne zaključke, zaradi katerih ne doseže željenih rezultatov.
21. Stalno ga preganja občutek krivde.
22. Ima prevelik občutek za dolžnosti, ki ga sili delovati sebi v škodo. Tak človek prevzema na sebe odgovornosti, ki niso njegove.
23. Prepričan je, da so vsi njegovi uspehi rezultat njegove izjemnosti, vsi njegovi neuspehi pa rovarjenje drugih proti njemu.
24. Izmišljuje si nove vzroke in opravičila, da bi lahko zadržal stare življenjske pozicije.
25. Nepomembnim stvarem pripisuje velik pomen, namesto da bi uporabil vse razpoložljive podatke.
26. Preokupiran je z eno idejo.
27. Nesmiselno išče popolnost, namesto, da bi se poskušal znajti v vsakdanjem življenju.
28. Beži od neprijetnih situacij, zaradi česar so posledice lahko bolj neprijetne kot samo soočenje.
29. Vedno razsoja: to je pravično in to ni pravično.
30. Zastavlja si previsoke cilje. Da bi jih dosegel, porabi veliko časa, na koncu pa ostane »praznih rok«.
31. O vsem razsoja po zunanjem videzu, ne poglablja se v bistvo, kar vodi do napačnih odločitev.
32. Prednost daje vsemu znanemu in običajnemu, zavrača karkoli novega. To ga dela okorelega in onemogoča prilagajanje k novim življenjskim okoliščinam.
33. Ne opaža očitnih stvari, kar ga ovira pri sprejemanju življenjsko pomembnih odločitev.

Mag.sc. Sergej Kajumov, dr.med., D.O.